LDGF biedri

Par Federācijas biedriem var būt jebkura sporta biedrība, kā arī cita juridiska persona, kura vēlas un var palīdzēt Federācijas programmas īstenošanā. Federācijas biedri tiek uzņemti ar biedru kopsapulces lēmumu, pamatojoties uz Federācijas valdes rekomendāciju.

 NosaukumsReģionsKontaktinformācija 
   
   

Mūs atbalsta:
Latitude 64 Disc Golf Metrix FVK Mēbeles

 .