LATVIJAS BAGTAG

Vispārīga informācija

Bagtag izaicinājumi notiek no 13.04.2019. līdz 31.12.2019.
Bagtag piekariņu bez maksas iegūst visi, kuri piedalās LDGF organizētajās sacensībās.
Starp sacensībām par maksu (5 EUR) Bagtag piekariņu var iegādāties jebkurš LDGF reģistrējies spēlētājs, sazinoties ar Bagtag koordinatoru ([email protected]).

Iegūtais Bagtag piekariņš  jāņem līdzi uz visām sacensībām, lai izaicinātu vai piekristu izaicinājumam.
Izaicinājumi sacensībās ir tikai grupas ietvaros un katrā aplī atsevišķi.
Pēc apļa beigām, spēlētājs ar labāko rezultātu iegūst bagtag ar mazāku numuru. Ja rezultāts ir vienāds, tad mazāku numuru iegūst spēlētājs, kuram izaicinājuma veikšanas brīdī bija mazāks numurs.
Pēc katra izaicinājuma beigām, ja ir notikusi Bagtag piekariņu maiņa, tā nekavējoties ir jāievada DiscGolfMetrix.

Ja spēlētājam nav līdzi Bagtag piekariņš, vai spēlētājs atsakās no izaicinājuma, vai arī spēlētāja Bagtag piekariņa numurs atšķiras no tā, kas ir redzams DiscGolfMetrix, tad par to jāziņo Bagtag sacensību koordinatoram personīgi vai uz e-pastu [email protected]

Izaicinājuma veikšana

Katrā aplī spēlētājs var piedalīties tikai vienā izaicinājumā. Izaicinātajam spēlētājam nav tiesību atteikties no izaicinājuma.

Standarta izaicinājums.
Pirms apļa sākuma spēlētājs ar lielāku Bagtag numuru var izaicināt kādu savas grupas spēlētāju ar mazāku Bagtag numuru.

Grupas izaicinājums.
Ja vienā spēlētāju grupā ir vismaz trīs dalībnieki ar Bagtag piekariņiem, tad pirms apļa sākuma (pirms izdarīts pirmais metiens) ar vairākuma piekrišana grupā var norisināties grupas izaicinājums. Šādā gadījumā visi iepriekš veiktie standarta izaicinājumi zaudē spēku, un visi spēlētāji ar Bagtag piekariņiem piedalās grupas izaicinājumā un nedrīkst no tā atteikties, pat tad, ja viņi to neatbalstīja.

Brīvprātīgais izaicinājums.
Jebkuri divi vai vairāk spēlētāji var vienoties par standarta vai grupas izaicinājumu jebkurā vietā un laikā, pie nosacījuma, ka tiek izspēlēti vismaz 18 celiņi. Jebkuram spēlētājam, pirms izdarīts pirmais metiens, ir tiesības atteikties no brīvprātīgā izaicinājuma.

Vairāk informācijas

Bagtag 2019 Nolikums