LDGF spēlētāja licence

Lai piedalītos sadarbībā ar LDGF rīkotās sacensībās, nepieciešama LDGF spēlētāja licence, kura jāatjauno katru gadu. Licenci var iegūt vai atjaunot šeit:

LDGF spēlētāja licence cita starpā nodrošina spēlētāja iesaistīšanu LDGF izlases kandidātu reitinga aprēķinā.

Saskaņā ar jauno licencēšanas kārtību, licences maksa 2024. gadā ir 20 EUR, taču ir pieejamas atlaides.

 • Spēlētājiem, kuri ir LDGF biedru klubā, tiek piemērota 5 EUR atlaide, kas nozīmē, ka šiem spēlētājiem licences maksa ir 15 EUR. 
 • Vēl viena atlaižu iespēja ir saistīta ar PDGA licenci: ja spēlētājs iegādājas vai atjaunina savu PDGA licenci 2024. gadam (https://www.pdga.com/membership), tiek piemērota 10 EUR atlaidi. Tādējādi spēlētāji ar aktīvu PDGA licenci var iegādāties LDGF licenci par 10 EUR. 
 • Šīs atlaides var kombinēt, tādējādi, piemēram, spēlētājs, kurš ir LDGF biedra klubā un kurš ir iegādājies PDGA licenci, var atjaunot vai iegūt LDGF licenci par 5 EUR.

 Licencēšanas noteikumi

 

 1. LDGF spēlētāja licencēšanas sistēmas mērķis ir ik gadu uzskaitīt aktīvos disku golfa spēlētājus Latvijā.
 2. LDGF izsniedz spēlētāja licenci jebkuram disku golfa spēlētājam, kas ir Latvijas iedzīvotājs un izpilda šajā kārtībā noteikto.
 3. LDGF licencēšanas sistēma ir elektroniska datu bāze, kas izsniedz unikālu licences numuru katram licencēšanās reģistrācijas procesu pabeigušam spēlētājam.
 4. LDGF spēlētāja licenci var iegūt, aizpildot licences reģistrācijas anketu LDGF mājaslapā www.ldgf.lv .
 5. LDGF spēlētāja licences iegūšana ir brīvprātīga.
 6. Visiem, kas vēlas iegūt LDGF spēlētāja licenci, ir jāiepazīstas ar šo kārtību.
 7. Visi LDGF spēlētāja licences iegūšanai iesniegtie dati tiek apstrādāti un uzglabāti atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumam un citiem valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem.
 8. LDGF spēlētāja licenci ieguvušie spēlētāji apliecina, ka neiebilst pret LDGF sacensībās iegūtu vizuālo foto, video vai citu veidu materiālu publicēšanu, pat ja tajos ir redzams vai pieminēti licencētie spēlētāji.
 9. LDGF spēlētāja licenci ieguvušie spēlētāji neiebilst pret sacensību protokolu, rezultātu, starpvērtējumu, kopvērtējumu vai citu sacensību datu publicēšanu ar spēlētāja vārdu un uzvārdu LDGF interneta mājaslapā, sociālajos tīklos vai drukātos medijos. 
 10. LDGF spēlētāja licence var būt aktīva vai neaktīva.
 11. Iegūstot LDGF spēlētāja licenci, tā ir aktīva līdz tā kalendārā gada beigām, kurā licence ir iegūta.
 12. Katrā nākamajā kalendārajā gadā LDGF spēlētāja licence ir jāatjauno, tādējādi to aktivizējot tekošajam kalendārajam gadam. Ja licence netiek atjaunota, tā kļūst neaktīva.
 13. Ja LDGF spēlētāja licence netiek atjaunota, tā ir neaktīva un var tāda palikt, līdz spēlētājs lūdz dzēst savas licences unikālo numuru un spēlētāja datus no LDGF licencēšanas sistēmas. Neviens cits spēlētājs atkārtoti nevar iegūt dzēstā spēlētāja licences numuru.
 14. LDGF ir tiesības pieprasīt aktīvu LDGF spēlētāja licenci, apstiprinot spēlētāja reģistrāciju LDGF rīkotās sacensībās.
 15. LDGF spēlētāja licences maksa no 2024.gada tiek noteikta 20 EUR.
 16. LDGF spēlētāja licenci bez maksas iegūst spēlētājs, kurš ir jaunāks par 18 gadiem vai licences iegūšanas vai atjaunošanas gadā spēlētājam paliek 18 gadi.
 17. Spēlētājs, kurš ir LDGF biedra (https://www.ldgf.lv/klubi) kluba biedrs, LDGF spēlētāja licenci iegūst vai atjauno ar 5 EUR atlaidi.
 18. Spēlētājs, kurš ir PDGA (Profesionālās disku golfa asociācijas) biedrs, LDGF spēlētāja licenci iegūst vai atjauno ar 10 EUR atlaidi.
  PDGA licenci var iegūt https://www.pdga.com/membership
 19. Atlaides LDGF licences maksai, kas minētas 17. un 18. punktā, summējas. 
 20. LDGF spēlētāja licence jāiegūst katram spēlētājam individuāli, arī tad ja spēlētājs ir iegādājies vai atjaunojis PDGA licenci.
 21. Reģistrējoties licencēšanas sistēmā pirmo reizi, LGDF spēlētāja licence tiek iegūta, kad spēlētājs ir veicis apmaksu par licenci.
 22. Atjaunojot spēlētāja licenci tekošajam kalendārajam gadam, spēlētājs licencēšanas sistēmā apstiprina iepriekš iesniegto datu pareizību vai koriģē datus atbilstoši esošajai situācijai un aktivizē licenci, veicot licences maksu, vai licence tiek aktivizēta bez maksas, ja spēlētājs atbilst šo noteikumu 16.punktā minētajiem vecuma kritērijiem.
 23. LDGF spēlētāja licences samaksa tiek veikta uz LDGF norēķinu kontu tajā dienā, kad spēlētājs reģistrējās licences saņemšanai vai atjauno licenci tekošajam kalendārajam gadam. Maksājums par licenci veicams licencēšanās sistēmas piedāvātajā kārtībā. Ja maksājuma sistēma nepiedāvā spēlētājam pieejamu maksājuma veidu, jāveic pārskaitījums uz LDGF norēķinu kontu,  pamatojums: Licence, (gads), Vārds Uzvārds. LDGF rekvizīti pieejami: https://www.ldgf.lv/ldgf-un-dokumenti/kontakti-un-rekviziti par šādu maksājumu informējot LDGF valdi e-pastā info@ldgf.lv.