LDGF spēlētāja licence

Lai piedalītos sadarbībā ar LDGF rīkotās sacensībās, nepieciešama LDGF spēlētāja licence, kura jāatjauno katru gadu. Licenci var iegūt vai atjaunot šeit:

LDGF spēlētāja licence cita starpā nodrošina spēlētāja iesaistīšanu LDGF spēlētāju reitinga aprēķinā. LDGF reitingā tiek ņemti vērtā Latvijas Kausa posmi, Latvijas Čempionāts un Latvijas Disku golfa līgas sacensības.

2022. gada sezonā LDGF spēlētāja licence ir bez maksas spēlētājiem, kuri ir dalībnieki kādā no LDGF biedra klubiem vai ir aktīva PDGA licence.

 Licencēšanas noteikumi

 

 1. LDGF spēlētāja licencēšanas sistēmas mērķis ir uzskaitīt aktīvos disku golfa spēlētājus Latvijā, kuri vēlas piedalīties disku golfa sacensībās, ko rīko LDGF.
 2. LDGF izsniedz spēlētāja licenci jebkuram disku golfa spēlētājam, kas ir Latvijas iedzīvotājs un izpilda šajā kārtībā noteikto.
 3. LDGF licencēšanas sistēma ir elektroniska datu bāze, kas pie spēlētāju reģistrācijas izsniedz unikālu licences numuru katram reģistrācijas procesu pabeigušam spēlētājam.
 4. LDGF spēlētāja licenci var iegūt, aizpildot licences reģistrācijas anketu LDGF mājaslapā www.ldgf.lv .
 5. LDGF spēlētāja licences iegūšana ir brīvprātīga.
 6. Visiem, kas vēlas iegūt LDGF spēlētāja licenci, ir jāiepazīstas ar šo kārtību.
 7. Visi LDGF spēlētāja licences iegūšanai iesniegtie dati tiek apstrādāti un uzglabāti atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumam un citiem valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem.
 8. LDGF spēlētāja licenci ieguvušie spēlētāji apliecina, ka neiebilst pret LDGF sacensībās iegūtu vizuālo foto, video vai citu veidu materiālu publicēšanu, pat ja tajos ir redzams vai pieminēts licencētais spēlētājs.
 9. LDGF spēlētāja licenci ieguvušie spēlētāji neiebilst pret sacensību protokolu, rezultātu, starpvērtējumu, kopvērtējumu vai citu sacensību datu publicēšanu ar spēlētāja vārdu un uzvārdu LDGF interneta mājaslapā, sociālajos tīklos vai drukātos medijos. 
 10. LDGF spēlētāja licence var būt aktīva vai neaktīva.
 11. Iegūstot LDGF spēlētāja licenci, tā ir aktīva līdz tā kalendārā gada beigām, kurā licence ir iegūta.
 12. Katrā nākamajā kalendārajā gadā LDGF spēlētāja licence ir jāatjauno, tādējādi to aktivizējot tekošajam kalendārajam gadam. Ja licence netiek atjaunota, tā kļūst neaktīva.
 13. Ja LDGF spēlētāja licence netiek atjaunota, tā ir neaktīva un var tāda palikt, līdz spēlētājs lūdz dzēst savas licences unikālo numuru un spēlētāja datus no LDGF licencēšanas sistēmas. Neviens cits spēlētājs atkārtoti nevar iegūt dzēstā spēlētāja licences numuru.
 14. LDGF ir tiesības pieprasīt aktīvu LDGF spēlētāja licenci, apstiprinot spēlētāja reģistrāciju LDGF rīkotās sacensībās.
 15. Visiem spēlētājiem, kam ir aktīva LDGF spēlētāja licence, tiek aprēķināts LDGF reitings.
 16. LDGF spēlētāja licenci bez maksas iegūst spēlētājs, kurš ir LDGF biedra (https://www.ldgf.lv/par-ldgf/musu-biedri/) kluba biedrs. LDGF spēlētāja licence jāiegūst katram spēlētājam individuāli.
 17. Disku golfa spēlētājs, kurš nav LDGF biedra klubā, maksā par spēlētāja licenci 5EUR par tekošo kalendāro gadu.
 18. Reģistrējoties licencēšanas sistēmā pirmo reizi, LGDF spēlētāja licence tiek iegūta, kad spēlētājs ir veicis apmaksu par licenci, vai LDGF ir ieguvis apstiprinājumu no sava biedra par spēlētāja piederību klubam.
 19. Atjaunojot spēlētāja licenci tekošajam kalendārajam gadam, spēlētājs licencēšanas sistēmā apstiprina iepriekš iesniegto datu pareizību vai koriģē datus atbilstoši esošajai situācijai un aktivizē iepriekš izsniegto licenci, veicot licences maksu 5EUR, vai licence tiek aktivizēta bez maksas, ja spēlētājs ir LDGF biedra klubā, un LDGF biedrs to apstiprina.
 20. LDGF spēlētāja licences samaksa jāveic izmantojo e-maksājumu sistēmu LDGF mājas lapā.
 21. LDGF spēlētāja licence 2022.gadā tiek izsniegta bez maksas jebkuram disku golfa spēlētājam, kas ir Latvijas iedzīvotājs un izpilda šajā kārtībā noteikto un kuram ir aktīvs PDGA (Professional Disc Golf Association) biedra statuss 2022.gadam.