LDGF spēlētāja licence

Lai piedalītos sadarbībā ar LDGF rīkotās sacensībās, nepieciešama LDGF spēlētāja licence, kura jāatjauno katru gadu. Licenci var iegūt vai atjaunot šeit:

LDGF spēlētāja licence cita starpā nodrošina spēlētāja iesaistīšanu LDGF izlases kandidātu reitinga aprēķinā.

2023. gada sezonā LDGF spēlētāja licence ir bez maksas spēlētājiem, kuri ir dalībnieki kādā no LDGF biedra klubiem vai ir aktīva PDGA licence.

 Licencēšanas noteikumi

 

 1. LDGF spēlētāja licencēšanas sistēmas mērķis ir ik gadu uzskaitīt aktīvos disku golfa spēlētājus Latvijā.
 2. LDGF izsniedz spēlētāja licenci jebkuram disku golfa spēlētājam, kas ir Latvijas iedzīvotājs un izpilda šajā kārtībā noteikto.
 3. LDGF licencēšanas sistēma ir elektroniska datu bāze, kas izsniedz unikālu licences numuru katram licencēšanās reģistrācijas procesu pabeigušam spēlētājam.
 4. LDGF spēlētāja licenci var iegūt, aizpildot licences reģistrācijas anketu LDGF mājaslapā www.ldgf.lv .
 5. LDGF spēlētāja licences iegūšana ir brīvprātīga.
 6. Visiem, kas vēlas iegūt LDGF spēlētāja licenci, ir jāiepazīstas ar šo kārtību.
 7. Visi LDGF spēlētāja licences iegūšanai iesniegtie dati tiek apstrādāti un uzglabāti atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumam un citiem valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem.
 8. LDGF spēlētāja licenci ieguvušie spēlētāji apliecina, ka neiebilst pret LDGF sacensībās iegūtu vizuālo foto, video vai citu veidu materiālu publicēšanu, pat ja tajos ir redzams vai pieminēti licencētie spēlētāji.
 9. LDGF spēlētāja licenci ieguvušie spēlētāji neiebilst pret sacensību protokolu, rezultātu, starpvērtējumu, kopvērtējumu vai citu sacensību datu publicēšanu ar spēlētāja vārdu un uzvārdu LDGF interneta mājaslapā, sociālajos tīklos vai drukātos medijos. 
 10. LDGF spēlētāja licence var būt aktīva vai neaktīva.
 11. Iegūstot LDGF spēlētāja licenci, tā ir aktīva līdz tā kalendārā gada beigām, kurā licence ir iegūta.
 12. Katrā nākamajā kalendārajā gadā LDGF spēlētāja licence ir jāatjauno, tādējādi to aktivizējot tekošajam kalendārajam gadam. Ja licence netiek atjaunota, tā kļūst neaktīva.
 13. Ja LDGF spēlētāja licence netiek atjaunota, tā ir neaktīva un var tāda palikt, līdz spēlētājs lūdz dzēst savas licences unikālo numuru un spēlētāja datus no LDGF licencēšanas sistēmas. Neviens cits spēlētājs atkārtoti nevar iegūt dzēstā spēlētāja licences numuru.
 14. LDGF ir tiesības pieprasīt aktīvu LDGF spēlētāja licenci, apstiprinot spēlētāja reģistrāciju LDGF rīkotās sacensībās.
 15. LDGF spēlētāja licenci bez maksas iegūst spēlētājs, kurš ir LDGF biedra (https://www.ldgf.lv/klubi) kluba biedrs vai PDGA (Profesionālās disku golfa asociācijas) biedrs.
 16. PDGA licenci var iegūt https://www.pdga.com/membership 
 17. LDGF spēlētāja licence jāiegūst katram spēlētājam individuāli, arī tad ja spēlētājs ir iegādājies vai atjaunojis PDGA licenci.
 18. Disku golfa spēlētājs, kurš nav LDGF biedra klubā, vai nav iegādājies/atjaunojis PDGA licenci, maksā par spēlētāja licenci 10EUR par tekošo kalendāro gadu.
 19. Reģistrējoties licencēšanas sistēmā pirmo reizi, LGDF spēlētāja licence tiek iegūta, kad spēlētājs ir veicis apmaksu par licenci, vai LDGF ir ieguvis apstiprinājumu no sava biedra par spēlētāja piederību klubam.
 20. Atjaunojot spēlētāja licenci tekošajam kalendārajam gadam, spēlētājs licencēšanas sistēmā apstiprina iepriekš iesniegto datu pareizību vai koriģē datus atbilstoši esošajai situācijai un aktivizē licenci, veicot licences maksu 10EUR, vai licence tiek aktivizēta bez maksas, ja spēlētājs ir LDGF biedra klubā, un LDGF biedrs to apstiprina vai ar aktīvu PDGA licenci.
 21. LDGF spēlētāja licences samaksa tiek veikta uz LDGF norēķinu kontu tajā dienā, kad spēlētājs reģistrējās licences saņemšanai vai atjauno licenci tekošajam kalendārajam gadam. Maksājums par licenci veicams licencēšanās sistēmas piedāvātajā kārtībā. Ja maksājuma sistēma nepiedāvā spēlētājam pieejamu maksājuma veidu, jāveic pārskaitījums uz LDGF norēķinu kontu,  pamatojums: Licence, (gads), Vārds Uzvārds. LDGF rekvizīti pieejami: https://www.ldgf.lv/ldgf-un-dokumenti/kontakti-un-rekviziti