Pieteikums LDGF B līgas sacensību organizēšanai 2024. gadā

Pieteicējs

Sacensības

Atbildību sadalījums B līgas sacensībās

 • LDGF
  • Vienota sacensību sistēma (nolikums)
  • Sacensības iekļautas LDGF kalendārā 2024.gadā
  • Nodrošina atribūtus sacensību organizēšanai pēc nepieciešamības (karogi, telts, tumba, mikrofons, galds, krēsli, un citi atribūti)
  • LDGF nodrošina trofejas visu divīziju 1-3.v. ieguvējiem.
  • LDGF reģistrē sacensības PDGA C-tier
  • LDGF nodrošina Discgolfmetrix platformas maksas versijas izmantošanu un sacensību izveidošanu šajā platformā
 • Organizators
  • Nodrošina laukumam atbilstošu kvalitāti pirms sacensībām un sacensību laikā
  • Iekasē dalības maksas no dalībniekiem un veic apmaksas reģistrāciju Metrix platformā
  • Metrix platformā veido spēles apļus, liek grupas un veic citas darbības platformā ja nepieciešams veiksmīgai sacensību norisei
  • Vada sacensību norisi, konkursus, apbalvošanas ceremoniju
  • Pēc sacensībām iesniedz atskaiti PDGA (sacensību organizatora pārstāvim jābūt PDGA sertificētam)
  • Nodrošina komunikāciju savos komunikāciju kanālos par sacensību reģistrēšanās fāzēm, dienas programmu, konkursiem un citām aktivitātēm veicinot spēlētāju piedalīšanos sacensībās
  • Nodrošina balvas konkursiem