Sentis Geide

Divīzija
MPO
LDGF #
210156
DG Metrix #
106385
PDGA #
219577
PDGA reitings
913
PDGA status
PDGA punkti
0.00
PDGA punkti AM
0.00
Izlases punkti
10010.00
Sacensības
Latvijas Kauss #3 2022 -
Latvijas Kauss #2 2022 -