Atbalsta programma LDGF biedriem

  • Pieejamais kopējais finansējums: 1000 €.
  • Sacensību reģistrācijas maksa PDGA C, B vai L līmeņa sacensībām.
  • Pieteikumu pieņemšana notiks 2 (vai vairāk) fāzēs.
  • Katrā fāzē klubs var pieteikties uz atbalstu vienām divu vai vairāk apļu sacensībām.
  • Sacensībām jābūt nolikumam. Nolikuma paraugs pieejams te: Nolikuma paraugs
  • Atbalsta programmu nolikums